Tuesday, 5 June 2018

The enemies of slugs and snails

Turdus v. viscivorus
photo: Hans van den Bos
The biggest problem in the fight against slugs and snails in the garden are cats
and dogs. They keep the enemies of slugs and snails far away from your garden. You will see, that the slug and snail population becomes smaller, when you can get neighbours' cats out of the garden and your own lovely one inside the house. Should your dog not be friendly to other creatures, also keep it inside and walk it 3 times  a day outside your garden.


Het grootste probleem in de strijd tegen slakken in de tuin zijn katten en honden. Zij houden de vijanden van de slakken ver van uw tuin. U zult merken, dat de slakken populatie kleiner wordt, als u de katten van de buren buiten de tuin kunt houden en uw eigen lieveling in huis houdt en als uw hond niet vriendelijk is voor andere diersoorten, houdt hem dan ook binnen en laat hem 3 keer per dag buiten uw tuin uit. Here is a list of slug and snail enemies:
Hier is een lijst met de vijanden van slakken:

Hedgehogs, rats, mice, shrews, squirrels, weasels, mollen, and ...humans.
Egels, ratten, muizen, spitsmuizen, eekhoorns, wezels, mollen, en ....mensen.
Song thrushes, blackbirds, grouse, rooks, jackdaws, jays, magpies, starlings, fieldfares gulls, owls, robins, chickens and ducks.
Zanglijsters, merels, hazelhoen, roeken, kauwtjes, vlaamse gaaien, eksters, spreeuwen, kramsvogels, meeuwen, uilen, roodborstjes, kippen en eenden.
Toads, frogs, turtles, newts and slow worms.
Padden, kikkers, schildpadden, salamanders en hazelwormen.
Flies, mites, nematodes, millipedes, centipedes, some caterpillars and fireflies, leeches, beetles and their larvae.
Vliegen, mijten, nematoden, miljoenpoten, duizendpoten, enkele rupsen en vuurvliegen, bloedzuigers, kevers en hun larven.

No comments: